បង្វិលកងសំណាង FREE ប្រចាំថ្ងៃ
សមាជិកថ្មី ទទួលបានទឹកប្រាក់បន្ថែម 100% - ការភ្នាល់វិលជុំ 20ដង
ក្លាយជាដៃគូជាមួយយើង ឬបើកគេហទំព័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
ដាក់ប្រាក់ 10$ ថែមជូន 2$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម - 15ដង
ដាក់ប្រាក់ 30$ ថែមជូន 5$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម - 15ដង
ដាក់ប្រាក់ 10$ ថែមជូន 15$ ហ្វ្រី សំរាប់គ្រប់ហ្គេម - 25ដង
លេងរ៉ូឡែត ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមរហូតដល់ 228$
រង្វិលជុំនៃ ការភ្នាល់បាល់ ( ប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់បំផុត $688 )
ផ្ទុះបុងបក ថែមលុយជូន 250$
ប្រម៉ូសិនប្រាក់ត្រឡប់លើកីឡារហូតដល់ 300%
កីឡា នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
កាសុីណូបន្តផ្ទាល់ នាំសំណាងរង្វាន់រហូតដល់ 558$
បាការ៉ាត់ ប្រាក់រង្វាន់ ឈ្នះ/ចាញ់ ជាប់គ្នា
ប្រូម៉ូសិន ចែករង្វាន់ ផ្តល់ជូនរង្វាន់យ៉ាងសន្ទឹកសន្ទាប់
ទាញយកកម្មវិធី FAFA789 App ទទួលបាន 2$ ភ្លាមៗ
ថែមជូន 10$ សម្រាប់ថ្ងៃខួបកំណើត
បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 5%
ភ្នាល់បាល់ បង្វិលប្រាក់សង 0.5% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ (អត្តនោម័ត)
កីឡាបង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5% (អត្តនោម័ត)
បង្វិលប្រាក់ចាញ់ជូនវិញ 10% សំរាប់បាល់ទាត់
ហ្គេមបាញ់ត្រី បង្វិលប្រាក់សងប្រចាំថ្ងៃ 10%
កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ហ្គេមស្លត់បង្វិលប្រាក់ជូនវិញ 0.5%
ប្រម៉ូសិនថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានហ្វ្រីជូនរហូតដល់ 10$
ដាក់ប្រាក់ 10$ ដល់ 50$ ហ្វ្រី 2$ ភ្នាល់បាល់
ដាក់ប្រាក់ 100$ ដល់ 499$ ហ្វ្រី 5$ ភ្នាល់បាល់
ដាក់ប្រាក់ 500$ ដល់ 1,000$ ហ្វ្រី 10$ ភ្នាល់បាល់
Tel Icon Facebook Icon Telegram Icon